DATA IN OVERVLOED

SCADA als backbone

‘40.000 sensoren brengen Gemini in beeld’

Gemini Windpark is met twee grote exportkabels verbonden met het vaste land. Via die kabels komt er ook allerlei informatie binnen over de performance van het park. Aan Peter Huiberts als SCADA-engineer de schone tank om dit in goede banen te leiden. ‘We hebben een kleine 40.000 sensoren in het park die allemaal iets meten.’

Het is een hele mond vol, de uitleg van SCADA: supervisory control and data acquisition. Oftewel: het besturen, verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen van machines in grote systemen. Het is een beroep waar Peter Huiberts eerder bij Vattenfall ervaring mee opdeed, totdat Gemini in 2015 op zijn pad kwam. In januari 2016 ging hij van start, in de laatste fase van de constructie van het park. Hij maakt direct het belang van SCADA duidelijk bij een project als dit: ‘Het park is veel meer dan staal, kabels en turbines. SCADA is feitelijk de backbone voor het functioneren van het park. Technische automatisering, zo zou je het ook wel kunnen samenvatten.’ Vanuit het park komt 24/7 allerlei informatie vanuit het park binnen. ‘We hebben twee control centres, een bij EWE in Oldenburg die vooral voor de operation & maintenance voor de elektrische infrastructuur wordt gebruikt. En een bij Outsmart in Emden, waar onder meer de marine en air coordination plaatsvindt.’

 

Custom made

Deze structuur is al bedacht voor en tijdens de constructie van het park, zo geeft Peter aan. ‘Je moet van te voren al weten hoe je SCADA wilt vormgeven. Vervolgens geef je dat mee in het programma van eisen aan de bouwers.’ Toen hijzelf bij Gemini begon, trof hij dit allemaal aan. ‘Alles is custom made voor Gemini gemaakt. Alles redundant, zodat we altijd kunnen overschakelen op een tweede systeem.’ Daarbij dienen zich in de loop van de tijd voortdurend nieuwe onderwerpen aan, zoals bijvoorbeeld cyber security – de beveiliging tegen externe kwaadwillende types. ‘Maar inmiddels denken we bijvoorbeeld ook al weer na over de vervanging van de eerste systemen.’

 

Naast de twee regelcentra komt er ook in Amsterdam in het datawarehouse van Gemini elke dag een massa aan data binnen. ‘Daar leiden we belangrijke informatie voor onze package-medewerkers vanaf en voor ons management team. Op zes schermen in het kantoor wordt live getoond hoe het park draait, dat is enorm goed voor het wij-gevoel. We gebruiken het ook om onze aandeelhouders als NPI te adviseren over hoe zij met SCADA kunnen omgaan bij hun nieuwe projecten. En de data worden ook weer door externe onderzoekers gebruikt, bijvoorbeeld voor het volgen van de fauna in het gebied.’

 

Duizenden sensoren

Omdat Peter Huiberts al ervaring had met andere windparken en bij Gemini al instapte in de contructiefase, kan hij haarfijn het verschil uitleggen tussen ‘bouwers’ en ‘beheerders’. ‘Wij zijn rustiger, niet voortdurend bezig met deadlines, contracten en andere hectiek. Onze opgave is heel duidelijk: hou de stroomlevering gaande. Daar gebruiken we allerlei sensoren voor die op het park te vinden zijn, maar ook bijvoorbeeld in de exportkabels. We kunnen voortdurend monitoren hoe het bijvoorbeeld gesteld is met de temperatuur in de kabels, als het park bijvoorbeeld 600 MW levert. Met een kleine 40.000 meetpunten is het voor ons, bijna 100 km uit de kust, allemaal te volgen.’

 

‘Het park is veel meer dan staal, kabels en turbines. SCADA is feitelijk de backbone voor het functioneren van het park.’

 

Afmelden | Contact

 

Aanmelden