IN DETAIL

Aanleg oesterbank

in Gemini Windpark

Bouwen aan nieuwe natuur

In de Noordzee is een uniek natuurherstelproject gestart. Voor het eerst worden in diepere delen van de Noordzee oesterbanken worden hersteld. Om te leren wat de succesfactoren van actief herstel zijn en daarnaast om wilde platte oesterbanken te ‘kickstarten’.

De initiatiefnemers zijn Wereld Natuur Fonds (WNF) en ARK Natuurontwikkeling en ook Gemini Windpark levert een bijdrage. Bij het park worden namelijk 1.000 kilo oesters en proefkooien geplaatst, als onderdeel van een breder programma waarbij op meerdere plekken in de Noordzee oesterbanken worden hersteld. Dit is ook meteen de eerste poging op de Noordzee om een oesterbank in een windmolenpark te starten. Platte oesterbanken kwamen vroeger op grote schaal voor in de Noordzee: tot begin 20ste eeuw was zo’n 20 procent van de bodem van de Noordzee bedekt met oesterbanken. Deze schelpdierbanken zijn grotendeels verdwenen door overbevissing, ziektes en koude winters. De banken, gevormd door onder andere oesters en mosselen, bieden een kraamkamer voor zeedieren, dienen als houvast voor planten en dieren om op te groeien, filteren het water, verhogen visproductie en dragen bij aan kustbescherming. De soortenrijkdom op schelpdierbanken is 60 procent hoger ten opzichte van nabijgelegen zandbodems. Haaien en roggen zetten eieren af op een oesterbank en kleine visjes en garnalen kunnen er schuilen en opgroeien. De banken vormen een belangrijke voedingsbodem voor roofvissen, zeevogels en zeezoogdieren. Schelpdierbanken zijn daarmee fundamenteel voor een weerbaar en gezond Noordzee-ecosysteem.

‘De banken, gevormd door onder andere oesters en mosselen, bieden een kraamkamer voor zeedieren, dienen als houvast voor planten en dieren om op te groeien, filteren het water, verhogen de visproductie en dragen bij aan kustbescherming.’

 

Afmelden | Contact

 

Aanmelden