STROOM LEVEREN

Focus op power curve

‘Opbrengst zo goed mogelijk voorspellen’

Nog maar kort bij het team, maar Tom Obdam is bij Gemini helemaal op zijn plek. Hij studeerde af bij de TU Eindhoven op windenergie en werkte daarna bij ECN offshore wind en de Offshore Operations-afdeling van Eneco. En dan nu onder meer verantwoordelijk voor het ‘stroomlevercontract’ bij dit windpark. ‘In de kern komt het erop neer dat we voldoen aan onze verplichting van het leveren van stroom.’

In zijn vak is Tom Obdam altijd bezig met de dag van morgen: ‘We proberen elke dag zo goed mogelijk een voorspelling te doen van het vermogen van het windpark de dag erna en dat gespecificeerd per uur. De energie die wij produceren wordt geleverd aan PZEM in Zeeland. Op die productie brengen zij groencertificaten aan en dan wordt de stroom verkocht.’ Voor Obdam en zijn collega’s is het de kunst om het vermogen van het park in te schatten, aan de hand van verwachte windsnelheden. ‘Hoeveel turbines werken er, wat wordt de windrichting en windsterkte?

 

We evalueren voortdurend en op basis daarvan leren we de afwijkingen die optreden te verklaren. Met data-analyses proberen we te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het werkelijke vermogen van het park. Dat is best wel een kunstje. Bij de perfecte curve is de geprognotiseerde opbrengst precies gelijk met het werkelijk opgewekte vermogen.’ Tom staat in nauw contact met twee offshore representatives die ‘twee weken op, twee weken af’ zich op locatie in het park bevinden. ‘Van hen krijg ik de meest actuele gegevens over welke turbines er bijvoorbeeld afgeschakeld worden. En we moeten bijvoorbeeld ook rekening met de campagnes die nodig zijn voor het onderhoud.’

 

Optimaliseren

Naast het stroomleveringscontract is Tom Obdam als asset manager ook bezig met de onderhoudscontracten. ‘We sluiten die contracten voor een langere periode af, maar kijken uiteraard wel naar tussentijdse verbetermogelijkheden en eventuele kostenreducties. Optimaliseren is hier het sleutelbegrip.’

Alle aspecten die met het onderhoud samenhangen worden gemonitord, ook bijvoorbeeld de prestaties die het onderhoudsschip Windea la Cour levert: ‘Het schip is nu een jaar in operatie, dan kunnen we bijvoorbeeld kijken hoe het zich heeft gehouden bij verschillende golfhoogtes. Het zijn allemaal gegevens die beschikbaar komen in deze – zich nog steeds snel ontwikkelende – industrie. Uiteindelijk is het doel om de ervaringen uit de beheerfase weer mee te geven aan de bouwers van nieuwe parken, zodat zij zich vanaf het eerste begin afvragen: is het later ook goed onderhoudbaar?’

‘We proberen elke dag zo goed mogelijk

een voorspelling te doen van het vermogen

van het windpark de dag erna en dat gespecificeerd per uur.’

 

Afmelden | Contact

 

Aanmelden