ONDERHOUD OP ORDE

We spreken Guido de Groot voor de tweede keer. De eerste keer had hij nog een sterk wisselend bestaan als client representative: hij volgde de bouw van het windpark, zowel aan de wal als op locatie. Inmiddels is de titel op zijn visitekaartje veranderd in Balance of Plant Engineer. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor het onderhoud van alle hardware van het park, minus de turbines en de High Voltage Stations. Hoe ervaart hij deze nieuwe klus?

Centrale aansturing door Gemini

‘We stellen waarde

park veilig’

Cyclisch proces

De Groot schetst op het bord een gemiddeld onderhoudsjaar bij Gemini: ‘Het is verdeeld in drie fasen: voorbereiding, uitvoering en analyse. Voorbereiding in het voorjaar, uitvoering tijdens de mooi weermaanden van mei tot eind augustus. In allerlei vormen: onder water met ROV’s, maar ook specialisten die in touwen langs de constructie van de OHVS hangen. En de rest van het jaar om te kijken hoe het functioneert en daarvan met elkaar weer te leren.’ Allerlei vraagstukken komen daarbij aan bod: ‘We zien dat een onderdeel slijt. Is dat conform de verwachting die de fabrikant heeft aangegeven? Of is er iets anders aan de hand? Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de hoeveelheid zand die op de exportkabels ligt. Met een survey wordt de hele lengte aan kabel nagemeten en dan kunnen we kijken of er eventueel actie nodig is. Zeker in het Waddengebied zitten we in een levend systeem met eb en vloed, daar is allerlei dynamiek.’ Guido is enthousiast over de afwisseling: ‘Dit werk saai? Echt niet! Wanneer we dit goed doen, stellen we de waarde van het park veilig. De kunst is om steeds de goede maatregelen te bedenken – in die zin zijn we echt een lerende organisatie.’

 

Alle funderingen, kabels en jackets die zich in het windpark bevinden – tot en met de steenstort aan toe – vormen het werkterrein van Guido de Groot. Zijn taak: de jaarlijkse check en het daaropvolgende onderhoud. ‘Ik heb gezien hoe het gemaakt is, de kunst is nu om het gedurende de gehele exploitatie in goede staat te houden.’ Het centrale begrip in zijn vocabulaire is daarbij ‘aansturen’: ‘We werken met allerlei teams die verantwoordelijk zijn voor zowel het planmatig als het niet-planmatig onderhoud. Zij moeten met de goede opdrachten op pad worden gestuurd.

 

‘De kunst is om steeds

de goede maatregelen

te bedenken. In die zin zijn we echt een lerende organisatie.’

 

En andersom moeten de teams ervoor zorgen dat ze het goede werk doen en daarover goed aan ons terug rapporteren.’ Het accent komt daarbij steeds meer op de eerste categorie te liggen, geeft Guido aan: ‘De kinderziektes gaan eruit en daarmee ook het verhelpen van de problemen die we in het eerste jaar van de exploitatie hebben meegemaakt.’

 

 

 

Afmelden | Contact

 

Aanmelden